Copyright 2015  lukbielas@gmail.com  All Rights resererved
WWW.STEELRACH.PL
Last update: 26.04.2015
WYSIWYG Web Builder
Usługi
Rafał Chołys
Steel.Ra.Ch
WWW.STEELRACH.PL
Ogrodzenia kute
•  Fachowe doradztwo
•  Kowalstwo artystyczne
Balustrady kute
•  Projekt na życzenie klienta
•  Kompleksowa obsługa
•  Nowoczesne wzornictwo
Starając się sprostać oczekiwaniom klienta firma Steel.Ra.Ch dokłada wszeskich starań aby klient miał pełną świadomość
co do jego zamówienia. Realizacja podzielona jest na kilka etapów:
Spotkanie z klientem, ustalenia
Ustalenia i kryteria klienta.
Na tym etapie ustalane są warunki wykonastwa zamówienia, czas, realizacji, rodzaj
koniecznych prac przygotowawczych, wstępny koszt i czas wykonania
Pomiar, wtępny projekt.
Dokonywany jest pomiar.Niezbędne parametry maja wpływ na wygląd wyrobu. Dzięki temu
etapowi jesteśmy w stanie ustalić cenę poszczególnych etapów wytwarzania - tj.malowania
proszkowego oraz cynkowania ogniwego.
Rozpoczęcie prac
Końcowy etap to podpisanie stosownych dokumentów, ustaleń co do konieczności prac
wymaganych do realizacji zlecenia.
Wytyczne dotyczące wzoru i wymiarów ujęte zostają podczas projektowania.Konieczna jest
pełna satysfakcja klienta! Czy ze względów konstrukcyjnych czy estetycznych nanosimy
poprawki w efekcie dostając do wglądu jeden wizualizację jego zamysłu.Pracę rozpoczynamy
dopiero po spełnieniu wszystkich omawianych aspektów.